Σελίδα Μαθητή
Συμπέρασμα


Μόλις φτάσατε στο τέλος της αποστολής σας!Συγχαρητήρια!
Με το τέλος αυτής της εργασίας καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε όλοι να σκεφτούμε τι αποκομίσαμε.
Για να σας βοηθήσω , ας αναρωτηθεί ο καθένας απο εσάς εαν :
1)εξοικειώθηκε με τη χρήση της γλωσσομάθειας
2)απέκτησε μια γενικότερη εικόνα του τι σημαίνει
προγραμματισμός
3)συνειδητοποίησε τη σημασία της ομαδικότητας, της
συνεργασίας και της ύπαρξης διαφορετικών απόψεωνcomputer_-_happy.png