Σελίδα Μαθητή
Εργασία


Σκοπός σας θα είναι η υλοποίηση ενός προγράμμτος σε ψευδογλώσσα, με χρήση της γλωσσομάθειας(την άσκηση θα την επιλέξετε
εσείς μέσα από μια λίστα ασκήσεων). Αφού γράψετε το κώδικα και διορθώσετε τα λάθη σας θα πρέπει πάλι με τη βοήθεια της
γλωσσομάθειας να:
1)γίνει ο πίνακας τιμών για συγκεκριμένες τιμές εισόδου
που θα επιλέξετε εσείς.
2)γίνει το διάγραμμα ροής
'Oσοι από εσάς έχετε την ίσια άσκηση θα δημιουργήσετε ομάδα έτσι ώστε να συνεργαστείτε και να ανταλάξετε απόψεις που αφορούν
την επίλυση της άσκησης. Στη συνέχεια θα αναπτύξετε τουλάχιστον 2 διαφορετικές υλοποιήσεις για την άσκηση και θα γράψετε
μια αναφορά όπου θα τις συγκρίνετε (αναφέροντας τα υπέρ και τα κατα κάθε τρόπου).

smiling_computer.png