Σελίδα Μαθητή
Διαδικασία


HappyComputer.pngΒήμα 1:
Επιλογή της άσκηση που θα υλοποιήσετε με τη χρήση του περιβάλλοντος της γλωσσομάθειας. Η επιλογή θα γίνει απο τη λιστα
exercises.doc . Παρακαλώ ενημερώστε μέσω e-mail για το θέμα που επιλέξατε.

Βήμα 2:
Λήψη και εγκατάσταση της γλωσσομάθειας στον υπολογιστή σας.Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι εκτός απο τη γλωσσομάθεια υπάρχει η δυνατότητα
να τρεξετε τα προγράμματα που δημιουργειτε στον online-διερμηνευτή γλωσσας
Παρόλ'αυτ'α στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας απαιτείται η χρήση της γλωσσομάθειας.

Βήμα 3:
Εξοικιωθείτε με τη χρήση της γλωσσομαθειας. Θα σας βοηθήσουν το συντακτικό της γλωσσομάθειας, ένα ενδεικτικό βίντεο.rar χρήσης
της καθώς και ένας αναλυτικό οδηγός χρήσης και παραδειγμάτων της που καλύπτει όλη
την ύλη (για την αναγνωσή του απαιτείται όνομα χήστη:aepp , κωδικός χρήστη: volos1987) .
Για τη δική σας βοήθεια δίνονται επίσης: γλωσσομάθεια,τα πρώτα βήματα και Γλωσσομάθεια.pptx
Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την επίλυση βοηθητικών ασκήσεων και τη μεταγλωτισση τους σε περιβάλλον γλωσσομάθειας
πριν προχωρήσετε στην εκπόνηση της δραστηριότητας σας. Μπορείτε να δείτε και αυτά τα Βοηθητικά παραδείγματα Ασκήσεων με τη χρήση Γλωσσομάθειας.doc.
Έπίσης δίνονται τα παρακάτω links τα οποία πιθανόν να σας βοηθήσουν :
http://users.otenet.gr/~genic/tests.htm
http://www.spinet.gr/glossomatheia/programs/
Δείτε τι άλλο μπορείτε να κανετε με λίγη εμπειρία!!!


Βήμα 4:
Είστε πλέον έτοιμοι να πετύχετε το στόχο σας!Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να δημιουργείτε τα δικά σας προγράμματα με τη βοήθεια
της γλωσσομάθειας!