Σελίδα Μαθητή
AξιολόγησηTώρα παιδιά έφτασε η ώρα της αξιολόγησης σας!Η αξιολόγηση βάσίζεται στα πρακάτω:
Κριτηρια Αξιολόγησης
1
2
3
4
Βαθμολογία
Πρωτοτυπία του τρόπου επίλυσης

Σωστή δομή και στοίχιση του
προγράμματός σας

Παρατηρήσεις τις οποίες έχετε κάνει για το
πρόγραμμά σας δοκιμάζοντας διαφορετικά
δεδομένα εισόδου

Συνεργασία Ομάδας

Παρουσίαση των διαφορετικών πιθανών υλοποιήσεων
της ίδιας άσκησης από τα μέλη της ομάδας
και αποτίμηση των θετικών και των αρνητικών της κάθε υλοποίησης


Συνολική Βαθμολογία:

happycomputer2.png